شرایط ارسال

نحوه ارسال

۱-تحویل سفارش‌ها معمولاً ۴۸ ساعت کاری زمان خواهد برد. در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها یا روزهای شلوغ و پرازدحام، زمان ارسال و تحویل متفاوت است و طبق رویه اعلام‌شده صورت نمی‌گیرد.

 ۲- تحویل‌گیرنده موظف است که هنگام دریافت بسته کارت شناسایی خود را به همکاران ما نشان دهد. در غیر این صورت همکارانمان امکان تحویل کالا را نخواهند داشت.

۳-هزینه ارسال سفارش‌ها……………………..

۴-لطفاً تطابق تعداد اقلام سفارش خود در فاکتور را در حضور مأمورین ما انجام دهید.

۵-ازآنجایی‌که اکثر کالاهای مجموعه شکستنی هستند لازم است در حضور مأمور تحویل سفارش، سلامت فیزیکی کالا را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل یا ایراد از تحویل گرفتن آن خودداری کنید. بدیهی است که تحویل گرفتن کالا توسط شما به‌منزله تأیید سلامت فیزیکی آن خواهد بود.

۶-لازم به ذکر است امکان ارسال کالاهای بزرگ و سنگین به شهرستان مقدور نیست.

نحوه ارسال

۱-تحویل سفارش‌ها معمولاً ۴۸ ساعت کاری زمان خواهد برد. در شرایط ویژه مانند جشنواره‌ها یا روزهای شلوغ و پرازدحام، زمان ارسال و تحویل متفاوت است و طبق رویه اعلام‌شده صورت نمی‌گیرد.

 ۲- تحویل‌گیرنده موظف است که هنگام دریافت بسته کارت شناسایی خود را به همکاران ما نشان دهد. در غیر این صورت همکارانمان امکان تحویل کالا را نخواهند داشت.

۳-هزینه ارسال سفارش‌ها……………………..

۴-لطفاً تطابق تعداد اقلام سفارش خود در فاکتور را در حضور مأمورین ما انجام دهید.

۵-ازآنجایی‌که اکثر کالاهای مجموعه شکستنی هستند لازم است در حضور مأمور تحویل سفارش، سلامت فیزیکی کالا را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل یا ایراد از تحویل گرفتن آن خودداری کنید. بدیهی است که تحویل گرفتن کالا توسط شما به‌منزله تأیید سلامت فیزیکی آن خواهد بود.

۶-لازم به ذکر است امکان ارسال کالاهای بزرگ و سنگین به شهرستان مقدور نیست.